SHE:000528 - Guangxi Liugong Machinery Co Ltd Guangxi Liugong Machinery Co L
Sector: Industrials, Industry: Construction Machinery & Heavy Trucks
Add to Watchlist
   
Add Alert 


Yahoo Finance
Summary


ExDate Payable Date Type Amount (%)
18 Jun 2022 18 Jun 2022 Projected CNY 0.28 (3.75%)
18 Jun 2021 18 Jun 2021 OrdinaryDividend CNY 0.28 (3.38%)
18 Jun 2020 18 Jun 2020 OrdinaryDividend CNY 0.15 (2.29%)
28 May 2019 28 May 2019 OrdinaryDividend CNY 0.15 (2.21%)
15 Jun 2018 15 Jun 2018 OrdinaryDividend CNY 0.15 (1.44%)
21 Jun 2017 21 Jun 2017 OrdinaryDividend CNY 0.1 (1.21%)
17 Jun 2016 17 Jun 2016 OrdinaryDividend CNY 0.1 (1.55%)
12 Jun 2015 12 Jun 2015 OrdinaryDividend CNY 0.15 (0.92%)
12 Jun 2014 12 Jun 2014 OrdinaryDividend CNY 0.25 (4.02%)
20 Jun 2013 20 Jun 2013 OrdinaryDividend CNY 0.25 (3.24%)
14 Jun 2012 14 Jun 2012 OrdinaryDividend CNY 0.3 (2.17%)
27 May 2011 27 May 2011 OrdinaryDividend CNY 0.5 (1.50%)
25 Jun 2010 25 Jun 2010 OrdinaryDividend CNY 0.3 (1.51%)
3 Jun 2009 3 Jun 2009 OrdinaryDividend CNY 0.1 (0.56%)
26 Aug 2008 26 Aug 2008 OrdinaryDividend CNY 0.45 (2.63%)
26 Jun 2007 26 Jun 2007 OrdinaryDividend CNY 0.3 (1.20%)
18 Jul 2006 18 Jul 2006 OrdinaryDividend CNY 0.2 (2.43%)
21 Jul 2005 21 Jul 2005 OrdinaryDividend CNY 0.2 (6.01%)
21 Oct 2004 21 Oct 2004 OrdinaryDividend CNY 0.2 (2.51%)
4 Jul 2003 4 Jul 2003 OrdinaryDividend CNY 0.2 (1.91%)
25 Jun 2002 25 Jun 2002 OrdinaryDividend CNY 0.05 (0.63%)